آخرین اخبار

موزاييك كاري وجدول كاري

موزاييك كاري وجدول كاري

04 تیر 1398

طرح جدول كاري وموزاييك كاري چهارراه مركزي در روزهاي ابتدايي تابستان98

آسفالت ولكه گيري

آسفالت ولكه گيري

04 تیر 1398

طرح آسفالت ولگه گيري دورميدان نجفيه وخيابانهاي سطح شهر:آسفالت ولكه گيري دورميدان نجفيه وخيابانهاي سطح شهر درروزهاي ابتدايي تابستان98 صورت پذيرفت.

ديدارشهرداروشوراي محترم باروساي اصناف

ديدارشهرداروشوراي محترم باروساي اصناف

04 تیر 1398

اعضاي محترم شوراي شهر و شهردارمحترم به مناسبت روزاصناف درتاريخ اول تيرماه 1398با روساي اتحاديه هاي صنفي ديداروگفتگوكردند.دراين ديدار بحث وتبادل نظردرارتباط با تعامل بين اصناف و شهرداري صورت پذيرفت.

حقوق شهروندي

حقوق شهروندي

02 خرداد 1398

pdfحقوق شهروندي pdfحقوق شهروندي

گزارش عملكردشهرداري دولت آباد دردو سال اخير

گزارش عملكردشهرداري دولت آباد دردو سال اخير

25 ارديبهشت 1398

فايل عملكرد شهرداري دولت آباددر دوسال اخير

تاریخچه شهر

شهر دولت آباد مركز شهرستان زاوه در استان خراسان رضوي است . بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1395 جمعيت اين شهر 9329 نفر (2939 خانواده) بوده است . از اماكن گردشگري اين شهر مي توان به مسجد جامع و آب انبار و حمام نجف خان اشاره كرد . از اماكن زيارتي شهرستان مي توان امامزاده سلطان حسين بن موسي الكاظم (ع) واقع در حشمت آباد و بي بي شهربانو واقع در چخماق و همچنين امامزاده سلطان سليمان را نام برد.

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 53723283 (051) 

شهرداری: 53723592 (051)

دورنگار: 53725320 (051)

پیام کوتاه: 50001200002018

آدرس: خراسان رضوي - شهرستان زاوه - شهر دولت آباد - روبروي پارك معلم

كدپستي: 9549135563

ایمیل: Info@Shahrdari-Dolatabad.ir